Algemene Voorwaarden Verhuur

Art 1: Een geldig legitimatie en rijbewijs zijn vereist

Art 2: Het huurtarief en borg dient bij aanvang van de huurperiode contant, via pin bij aflevering of vooraf via het online betaling systeem voldaan te worden.

Art 3: De huurder is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de gehuurde (aanhang)wagen gedurende de gehele duur van deze overeenkomst voor binnen en buitenland.

Art 4: De gehuurde (aanhang)wagen mag tijdens de huurperiode niet aan derden worden uitgeleend en of worden doorverhuurd.

Art 5: De gehuurde (aanhang)wagen dient tijdens de gehele huurperiode afgesloten te worden/zijn met het meegeleverde slot.

Art 6: Bij diefstal en of vermissing zal de dagwaarde van de gehuurde (aanhang)wagen op de huurder worden verhaald.

Art 7: De verhuurder is niet verantwoordelijk voor datgene wat met de gehuurde (aanhang)wagen tijdens de gehele huurperiode vervoerd wordt.

Art 8: Verkeersovertredingen die gemaakt worden met de gehuurde (aanhang)wagen tijdens de gehele huurperiode zijn voor rekening van de huurder.

Art 9: Indien de gehuurde (aanhang)wagen na gebruik vuil terug gebracht wordt, wordt hiervoor € 25 in rekening gebracht.

Art 10: Het laadvermogen mag niet worden overschreden, eventuele schades, ongelukken of bekeuringen door overschrijding van het max. laadvermogen zijn voor rekening van de huurder.

Art 11: De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst en alle andere tussen partijen lopende huurovereenkomsten, zonder enig nader overleg te ontbinden.

Art 12: De huurder dient de wetten en regels te kennen van de buitenlandse landen waar de huurder met de gehuurde (aanhang)wagen komt en is daar zelf voor aansprakelijk en verantwoordelijk. De gehuurde (aanhang)wagen is geschikt voor Nederland en de huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de landen buiten Nederland.

Art 13: Indien de (aanhang)wagen met toebehoren niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder is teruggebracht, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van de (aanhang)wagen, waarbij de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen.

Art 14: Alle schade, verlies, vermissing of diefstal van de gehuurde (aanhang)wagen is altijd voor rekening van de huurder evenals schades veroorzaakt door storm en overmacht.

Art 15. De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elke schade die ontstaat door de gehuurde (aanhang)wagen en is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat aan derden.
De gevolgschades zoals afslepen, huur vervangende (aanhang)wagen, eigen schade, schades aan derden en alle andere bijkomende kosten zijn volledig voor rekening van de huurder.

Art 16: De verhuurder is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gebreken en of materiële schade die ontstaan aan de gehuurde (aanhang)wagen tijdens de huurperiode.

Art 17: De huurder dient er zelf voor te zorgen dat de (aanhang)wagen weer terug komt bij de huurder als er schade en of gebreken aan de gehuurde (aanhang)wagen ontstaan tijdens de huurperiode, al of niet de schuld van de huurder zelf. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig voor de huurder.

Art 18: Mocht U na het reserveren en of ondertekenen van het huurcontract af willen zien van het huren van de (aanhang)wagen, worden hier kosten voor berekend van 30% over de gehele huurperiode.

Art 19: De huurder dient zelf zorg te dragen voor de juiste kentekennummerplaat.

Art 20: Het is de huurder verboden reparaties te verrichten of te laten verrichten aan de (aanhang)wagen, tenzij hiervoor door De Verhuiswinkel uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Art 21: De verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor de alle schade, diefstal, vermissing van de lading tijdens de huurperiode op welke wijze dan ook ook als dit komt door gebreken aan de (aanhang)wagen.

Art 22: Huurder wenst wel / geen gebruik te maken van de brand en diefstal verzekering.

Art 23: De huurder is een borg van €250,- verschuldigd.
In geval van schade, vermissing, diefstal dient dit direct gemeld te worden aan de verhuurder.